💰【6ag.shop】💰
真人登陆

真人登陆

2020-02-28 17:20:14 作者:环亚集团 原创

  盐慌论盐慌论 真人登陆 来看下吧。

三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

盐慌论【真人登陆】

盐慌论三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

盐慌论

【真人登陆】三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

盐慌论三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

盐慌论三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

盐慌论

【真人登陆】三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

【真人登陆】

(当前内容是原创文章,转载请联系网站管理人员,否则视为侵权。)

上篇:环亚集团 下篇:环亚集团
热门推荐

亚游积分王

三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

……

金沙线上娱乐赌场

三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

……

威尼斯真人娱乐网

盐慌论……

水果老虎机

三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

……

星彩网

三月十一日,日本地震随即海啸,使日核电站相继爆炸,核辐射散之于海。中日两国,一衣带水,只隔东海。于是乎,江浙闽粤等沿海多省百姓,纷纷抢购。时下,中华大地,一传十,十传百,大街小巷,大小超市,短短一天之内,“盐”抢购一空,一粒不剩,盐慌顿时而起。余乃一共和国民,于有生之年幸而得知之“盐之力量”。

盐,乃生活必备之物,无盐则人体虚弱且心智大乱。远古之时,盐业因其获利甚厚,为商人争趋之业。齐管仲者,因盐积富始成春秋之业,汉时,盐商富比王候,明清时期,盐商足迹半天下。或曰:乱世割据,得食盐者未必得天下,然得天下者却必然先得食盐。从古至今,盐视为战略物资,历朝历代于私盐、囤盐者严惩绝不留情。

无盐,人弗之存。人可一年不食肉,不可一日无盐。今余之中华已富,不缺盐,然为何会有今之怪象呢?吾以为,此乃言谎,而非盐慌。是从众心理也罢,是惜之生命也罢,今,吾为中国“心理地震”而叹之,悲之。此心震强于地震,流言可畏。地震之余,东瀛小国之民处之泰然,中华大国之民人心惶惶。殊不知,盐之价与售皆由国家而控。由此观之,无盐之忧,岂不是杞人之思?呜呼!言谎胜于盐慌。

聊天之余,同事国昌传来一诗,读之,有点意思,便附上此诗:

上联:日本是大核民族

下联:中国是盐荒子孙

横批:有碘意思

谨以此文献给已经并且正在甚至将来为了“盐”而担心的人们。

感谢: 湘南客栈 供稿.

……

加载更多